total : 117, page : 1 / 12, connect : 0 회원가입     로그인  
2004/01/02  
Name     
Subject      [02_01_04_맑음]새해부터...
늦잠 자고...
낮잠 자고...
나의 부지런했던 계획은 완전히 날라가고... --;

한 달 남은 방학...
부지런히 보내야 할텐데...
그래도 헬쓰는 갔넹...

ps... 원숭이띠를 부지런히...^^

  [03_01_04_해!!]무사히 본2를 끝내고...
  [31_12_03_이상한날씨]2003년마지막... [1]Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by Neotune.net